UAmedTOURS

About UAmedTOURS

Najlepsza klinika stomatologiczna na Ukrainie są daleko od siebie, a UAmedTOURS od ponad 5 lat pomaga polskim mieszkańcom przyjechać na Ukrainę na leczenie stomatologiczne.

UAmedTOURS - usługi turystyki medycznej z Polski na Ukrainę

Visit UAmedTOURS website

Sharing is caring: