esperal-wroclaw

About esperal-wroclaw

Wszywka alkoholowa Esperal Wrocław a dokładnie disulfiram w nim zawarty, wpływa na zakłócenie metabolizmu alkoholu w organizmie. Wyłączony zostaje enzym, który przekształca alkohol do przyswajalnej formy. W związku z tym osoba, która spożyje alkohol w trakcie trwania terapii esperalem odczuje przykrych dolegliwości zbliżonych do tych co zatrucie alkoholem. Terapia awersyjna z wykorzystaniem esperalu ma na celu obrzydzić do sięgania przez osobę z problemem po substancje alkoholowe.

Sharing is caring: